Chi tiết bài viết

Đến năm 2020, nhiệt điện than chiếm khoảng 50% tổng sản lượng điện

Theo quy hoạch Tổng sơ đồ phát triển điện lực 7 (có điều chỉnh), đến năm 2020, nhiệt điện than sẽ chiếm khoảng 50% tổng sản lượng điện cả nước.

Bộ Công Thương đã chỉ đạo và tăng cường nhiều biện pháp giám sát môi trường đối với các nhà máy nhiệt điện than.


cả nước (Ảnh minh họa: KT)

cả nước (Ảnh minh họa: KT)

Việc phát triển các nhà máy nhiệt điện than trong bối cảnh dừng điện hạt nhân và các nguồn thủy điện cạn kiệt là một tất yếu, do nhiên liệu than rẻ, đồng thời chi phí xây dựng nhà máy thấp.

Để đảm bảo môi trường cho các nhà máy nhiệt điện than, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ thị cho các nhà máy nhiệt điện than rà soát, bổ sung các thiết bị xử lý khói, bụi, nước thải, tro thải đáp ứng yêu cầu Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Hiện nay, tại các nhà máy nhiệt điện than đều tổ chức cho đại diện chính quyền và nhân dân địa phương vào tham quan để tham gia giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của nhà máy. Những hình ảnh, thông số về môi trường hoạt động của nhà máy được cung cấp trực tiếp cho ngành tài nguyên môi trường địa phương giám sát.

Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các dự án nhà máy nhiệt điện than chuẩn bị xây dựng đều phải lựa chọn công nghệ tối ưu nhất, đảm bảo các yêu cầu môi trường về khí thải, nước thải, chất thải…

Ông Phương Hoàng Kim, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương cho biết, trước khi xây dựng, các nhà máy nhiệt điện than đều có đánh giá tác động môi trường./.

Theo Huy Sơn

VOV

Đối Tác Khách Hàng